zasebna glasbena šola

Zasebna glasbena šola vabi, da se podate v glasben svet učenja

Glasbeni center Edgar Willems v Ljubljani je zasebna glasbena šola http://willems.si/, ki je osnovana na pedagoških načelih slovitega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. Je prva zasebna glasbena šola, ki je v slovenski prostor uspešno vnesla dva javnoveljavna programa, drugačna od državnega kurikuluma za glasbene šole. V Ljubljani deluje že od leta 2002 in je poleg blejskega Glasbenega centra Do re mi edina tovrstna zasebna glasbena šola v Sloveniji.

zasebna glasbena šola
Zasebna glasbena šola sprejema tako otroke kot tudi odrasle med svoje učence.

Zasebna glasbena šola oz. Glasbeni center Edgar Willems je na obrobju ljubljanskega barja. Vanj prihajajo otroci, pa tudi odrasli spoznavat, kaj vse je treba vedeti in znati in kako se vsega skupaj lotiti, da imaš glasbo rad, da jo znaš poslušati in tudi ustvarjati. To, kar se otroci učijo, ni enostavno, potrebno je predvsem veliko vztrajnosti, dela in podpore staršev, dobrega vzdušja in znanja ter tudi srčnosti učiteljev. Če se sprehodite po zasebni glasbeni šoli, je zaznati sproščenost in veselje, duh potrpežljivega in vztrajnega dela pa mora biti, predvsem pri inštrumentalistih, prisoten tudi doma.

Zasebna glasbena šola – otrokom je program zelo všeč
Otroci radi prihajajo v zasebno glasbeno šolo, ker se z učitelji Glasbenega centra Edgar Willems vedno kam gre. Radi imajo tabore, gostovanja, mednarodne povezave z Italijo, Švico, Francijo, Španijo, Islandijo … Glasbeni center je aktiven član Mednarodne federacije Willems, zato ima veliko medšolskih povezovanj, sodelovanj z odličnimi tujimi pedagogi in umetniki, udeležuje pa se tudi kongresov Willems v različnih evropskih mestih, kjer se tako učitelji kot tudi učenci srečujejo z glasbeniki z vsega sveta.

Zasebna glasbena šola se vsako leto predstavi javnosti
Mladi glasbeniki Glasbenega centra Edgar Willems se vsako leto predstavijo v Cankarjevem domu, kjer nastopijo pred božičem, spomladi se nekajkrat predstavijo v Slovenski filharmoniji, muzicirajo pa tudi drugje. Na koncertih sodelujejo vsi učenci glasbene šole – od najmlajših do najstarejših članov zborčkov, zborov in orkestrov, solistov in komornih glasbenikov.