krediti v švicarskih frankih

Končni udarec kreditom v švicarskih frankih – razveljavitev kreditnih pogodb

S pravnomočno odločitvijo Vrhovnega sodišča RS so krediti v švicarskih frankih doživeli razveljavitev, ki ima daleč segajoče posledice. Odločitev sodišča nedvoumno določa ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih, kar pomeni, da pogodba nima pravnega učinka. To odpira vrata kondikcijskim zahtevkom, ki omogočajo posameznikom, ki so izpolnili obveznosti po nični pogodbi, pridobitev povračila preplačanih zneskov. Z razveljavitvijo kreditnih pogodb se vzpostavlja pravičnost in transparentnost ter varuje potrošnike pred morebitnimi zlorabami s strani ponudnikov kreditov.

Ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih

S pravnomočno odločitvijo Vrhovnega sodišča RS postane ničnost kreditne pogodbe v švicarskih frankih ključno pravno sredstvo za varstvo potrošnikov. Pogodba, ki vsebuje nepoštene pogoje, se šteje za nično, kar potrošnikom omogoča učinkovito zaščito pred morebitnimi zlorabami s strani ponudnikov kreditov. Razveljavitev pogodb ne le odpravlja nepravičnosti, ampak tudi zagotavlja, da bodo v prihodnosti kreditne pogodbe sklenjene pošteno in transparentno.

 krediti v švicarskih frankih

Krediti v švicarskih frankih – razveljavitev pogodb

V odločbi, sprejeti leta 2023, je Vrhovno sodišče jasno izrazilo razveljavitev kreditnih pogodb v švicarskih frankih. Razlog za to odločitev je bilo ugotovljeno nepošteno sklepanje pogodb, ki so vsebovale nepoštene pogoje. Sodišče je temeljilo na zakonodaji, ki varuje pravice potrošnikov, in Evropski uniji, ki določa predpise glede nepoštenih pogodbenih pogojev. Odločitev sodišča je bila usmerjena k zaščiti strank, predvsem potrošnikov, ki so bili v tem primeru oškodovani.

Krediti v švicarskih frankih niso imeli pravnega učinka

S svojo odločitvijo je Vrhovno sodišče jasno povedalo, da krediti v švicarskih frankih niso imeli pravnega učinka. To pa je odprlo vrata kreditojemalcem, da si povrnejo vse stroške, povezane z krediti v švicarskih frankih. Kreditojemalci so lahko zahtevali povračilo stroškov, kar je pomenilo, da so banke morale vrniti predplačila zneskov glede na nične kreditne pogodbe. Sodišče je razveljavilo pogodbe v celoti ali v delih, kjer so bili zabeleženi nepošteni pogoji.

Povračilo stroškov zaradi nepoštenega ravnanja bank

Kreditojemalci imajo zakonsko pravico do povračila stroškov, saj niso bili ustrezno obveščeni o negativnih posledicah, povezanih s spremembami menjalnega tečaja. Banke bi morale pred podpisom pogodbe stranke obvestiti o vseh potencialnih posledicah, a tega niso storile. Kreditojemalci so se odločili za kreditne pogodbe v švicarskih frankih v prepričanju, da bodo imeli finančne koristi, vendar so se obroki sčasoma povečali, kar je stranke postavilo v neugoden finančni položaj. Sedaj imajo kreditojemalci pravico zahtevati povračilo vseh nastalih stroškov zaradi neustreznega ravnanja bank.

Začasna odredba za zamrznitev odplačevanja kreditov

Vsem, ki še niso odplačali kredita po kreditni pogodbi v švicarskih frankih, je omogočena začasna odredba za zamrznitev nadaljnjega odplačevanja kredita. Kreditojemalci naj čim prej stopijo v stik za pravno pomoč in začnejo postopek, saj nepotrebno preplačujejo svoj kredit. Gre za pomemben ukrep, ki lahko kreditojemalcem pomaga zaščititi njihove finančne interese. Pravočasno ukrepanje je ključno, da se pravice uveljavijo pravilno in učinkovito. Na Hrvaškem je več kot 15.000 kreditojemalcev izgubilo svoje pravice do povračila preplačila kredita zaradi zamude pri ukrepanju. To opozorilo poziva kreditojemalce, da pravočasno ukrepajo in uveljavljajo svoje pravice, ki so priznane s strani slovenskih sodišč.

Pravna podpora in svetovanje za kreditne pogodbe v švicarskih frankih

Ekipa strokovnjakov je pripravljena nuditi pravno podporo in svetovanje v zvezi s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih, ki so bile leta 2023 razglašene za nične. Za vse informacije in pomoč pri uveljavljanju pravic se lahko zanesete na zanesljivo ekipo pravnikov Visoke odškodnine Planinšec. Sodbe v zvezi s kreditnimi pogodbami v švicarskih frankih so bile doslej večkrat naklonjene posojilojemalcem.